portretenzo logo

Project Verbinding – jouw kind ook?

Naar aanleiding van de inspiratie-opdracht die ik een tijdje terug kreeg van the fotofactory ben ik een project gestart. Zij gaven mij de termen verbinding, groei en contrast. Met alle drie ben ik aan de slag gegaan, om voor de fotofactory alleen te eindigen met mijn uitwerking van het thema ‘groei’ (dat zal ik in een andere post laten zien). Voor mijn eigen plezier ben ik verder gegaan met het thema ‘verbinding’, dat ik heb vertaald in die eeuwigdurende, tedere en zo enorm belangrijke allereerste liefde van een kind….. voor zijn (of haar) knuffel. Die knuffel varieert enorm – van schaap tot hydrofielluier tot tutteldoekje, maar zijn allemaal even belangrijk. Niet voor niets zie je ouders in de stress raken als ‘aai’, ‘piep’, ‘pluis’ of ‘lap’ is verdwenen. Ook ik, al had ik niet gedacht dat het me ooit zou overkomen, heb maar liefst 3 versies van het favoriete doekje van mijn zoontje Pierrick in huis gehaald. Niet alleen omdat ik dan zonder problemen dat vieze, klef gesabbelde lapje rustig kan wassen, maar ook omdat ik me ernstig zorgen maakte over een eventueel verlies in combinatie met een ongestoorde nacht! Tot nu toe gelukkig nog geen problemen gehad (wat niet geldt voor die ongestoorde nachten trouwens). En net als bij grote mensen geldt hier ook: zoveel vormen, zo veel liefdes. Het lijstje hierboven is bij lange na niet compleet – er zijn ongetwijfeld nog enorm veel andere innige relaties tussen kinderen en hun favorieten. Die zou ik heel graag  aan deze serie portretten willen toevoegen, dus: heeft jouw kind een heerlijke, innige band met n knuffel, auto, lap, tuttel, watdiesmeerzij? Laat het me weten via een mailtje of bel me even 0629511752! Ik ben benieuwd!

Following the inspiration instruction from The fotofactory I got a while back, I started a project. They gave us the words connection, growth and contrast. In all three of them I found inspriation and I got to work with them, but I ended presenting only one of them: ‘growth’ (which I will show in a later post). For my own pleasure I continued with the theme ‘connection’, which I translated into the everlasting, tender and oh so important first love of a child…. for its stuffed animal. And a huge variety it can be in those – from sheep, to hydrophilic diaper to a piece of fabric. And they are equally important to them. Hence the stress of parents  when such cuddly animal gets lost. I didn’t think it would happen to me, but I also bought ourselves 3 versions of the same ‘lap’ for my son Pierrick. Not just so I could pleasantly wash the dirty, wet item, but also because I worried about a possible loss in combination with our undisturbed  nights. Luckily, thus far, we didn’t any problems on the loss-front yet… which can’t be said for those undisturbed nights however. But, my main point is: so many forms, so many loves. The list is endless of those strong relationships children have with their cuddly ones. I would like to add more to the series of portaits I have made, so: does your child have such a tender, loving affair? Let me know! Give me a call at 06295117502 or send me an email. I appreciate it!

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Dit werd geplaatst op 31 July 2012 in de categorie Favorieten/Favorites, Fotografie, Inspiration, kinderen/children, Portfolio, Portretten.